Formalności

Znalezienie kupca mieszkania czy lokalu to tylko jedna z czynności, jaką musimy wykonać w całym procesie.
Należy także dopełnić niezbędne formalności, aby transakcja kupna sprzedaży przebiegła poprawnie i skuteczenie. Zobacz jakie dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania trzeba przygotować?

Załatwiania formalności przy sprzedaży mieszkania

Jakie dokumenty potrzebujesz ?

Przy sprzedaży lokalu własnościowego, należy posiadać:

  1. akt własności nieruchomości w formie: umowy kupna mieszkania zawartej u notariusza, umowy darowizny, nabycia mieszkania jako spadek (prawomocne orzeczenie sądu)
  2. odpis z księgi wieczystej,
  3. zaświadczenie o wymeldowaniu wszystkich lokatorów,
  4. w przypadku działalności gospodarczej - dokumentacje z ZUS i US
  5. zaświadczenie o braku zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz wobec wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni,
  6. gdy sprzedawany lokal jest obciążone hipoteką - oświadczenie wierzyciela hipotecznego o wysokości zadłużenia, warunkach zwolnienia z hipoteki lub zgodzie na wykreślenie z niej

Gdy posiadamy spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania, dodatkowo niezbędne będzie zaświadczenie wystawione przez spółdzielnię.

Do dalej ?

Załatwienie wszystkich dokumentów najczęściej zajmuje kilka dni. Nie przerażaj się formalnościami, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się skomplikowane – pomożemy Ci je dopełnić.

Jeśli mamy już dokumenty, oraz kupca kolejnymi czynnościami w toku sprzedaży są:

  1. zawarcie umowy przedwstępnej (wymagana, gdy dochodzi do rezerwacji lokalu przez wpłatę zadatku lub zaliczki)
  2. podpisanie umowy sprzedaży mieszkania w obecności notariusza,
  3. otrzymanie płatności
  4. przekazanie mieszkania nowemu właścicielowi

Po udanej transakcji  warto poinformować spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową o zmianie właściciela mieszkania -  stanowi obowiązkowe działanie dla nabywcy. Ponadto po stronie nabywcy leży zmiana danych u dostawców mediów. O transakcji sprzedaży należy także powiadomić urząd skarbowy właściwy dla sprzedającego oraz urząd gminy, gdy płaci się podatek od tej nieruchomości.