Dane administratora danych osobowych

 1. Dane administratora danych
  Poszukiwacze Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych Klienta. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego u Poszukiwacze Sp. z o.o.: adres e-mail: port@poszukiwaczenieruchomosci.pl, adres: 81-366 Gdynia ul. Armii Krajowej 28/6 Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy
 2. Cele i podstawy przetwarzania danych
  Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:
 • w celu wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Poszukiwacze Sp. z o.o. w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Poszukiwacze Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Poszukiwacze Sp. z o.o. w trakcie obowiązywania Umowy z Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez Poszukiwacze Sp. z o.o. usług i jej produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez Poszukiwacze Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 1. Odbiorcy danych
  Poszukiwacze Sp. z o.o. może ujawnić dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Poszukiwacze Sp. z o.o. usługi prawne. Poszukiwacze Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem Umowy ujawnia dane osobowe Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego. Poszukiwacze Sp. z o.o. może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta:
 • dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Poszukiwacze Sp. z o.o., w szczególności podmiotom świadczącym Poszukiwacze Sp. z o.o. usługi IT, prawne, księgowe, obsługowe, sprzedażowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie oraz partnerom Poszukiwacze Sp. z o.o., z którymi Poszukiwacze Sp. z o.o. współpracuje łącząc produkty lub usługi.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Poszukiwacze Sp. z o.o. wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu Poszukiwacze Sp. z o.o..

 1. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.
  W trakcie obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Poszukiwacze Sp. z o.o., i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów. Z kolei
  po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Poszukiwacze Sp. z o.o. i będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta. Poszukiwacze Sp. z o.o. pozostawi jednak imię, nazwisko oraz numer PESEL Klienta – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych sprzeciwem lub objętych cofniętą zgodą.
 2. Prawa Klienta
  Klient
  ma prawo:
 • dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Poszukiwacze Sp. z o.o. w trakcie obowiązywania Umowy z Klientem, badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez Poszukiwacze Sp. z o.o. usług i jej produktów oraz zapraszania do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Poszukiwacze Sp. z o.o.Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takiego celu.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (np. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Poszukiwacze Sp. z o.o. po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem) – Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: port@poszukiwaczenieruchomosci.pl.
 3. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Poszukiwacze Sp. z o.o. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

Polecane nieruchomości

Mamy jeszcze 350 ofert, które mogą Cię zainteresować.

Sprawdź teraz