Ubezpieczenie biura

Zgodnie z przepisami posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie naszych usług.

Polisa Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej  nr 1028691118, PZU Spółka Akcyjna.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określają:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2013 r. poz.1626),Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).
  • Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania w okresie ochrony ubezpieczeniowej – w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Jeśli jako pośrednik w obrocie nieruchomości zatrudniasz inne osoby, działające pod Twoim nadzorem, ubezpieczeniem OC objęta jest również Twoja odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą wyrządzić te osoby.