Ubezpieczenie biura

Zgodnie z przepisami posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie naszych usług.

Polisa Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej       nr 1028691118, PZU Spółka Akcyjna.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określają:

    • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2013 r. poz.1626),
    • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania w okresie ochrony ubezpieczeniowej – w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Jeśli jako pośrednik w obrocie nieruchomości zatrudniasz inne osoby, działające pod Twoim nadzorem, ubezpieczeniem OC objęta jest również Twoja odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą wyrządzić te osoby.

Polisa Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej NR1028691118, PZU Spółka Akcyjna

Od wielu lat jesteśmy związani z miastem Gdynia i wodą:

null
Port
to miejsce, w którym kończy się jedno, a zaczyna drugie
null
Poszukiwacze
to ludzie, którzy wybierają najlepsze rozwiązania
null
Nieruchomości
to bardzo szeroko rozumiana przez nas branża

Polecane nieruchomości

Mamy jeszcze 350 ofert, które mogą Cię zainteresować.

Sprawdź teraz